Böcker


Vi levererar vanligtvis beställningar redan nästkommande vardag efter det att beställning inkommit. Fri frakt på ordrar över 1000 kr. Beställing görs via epost här.

Ny bok av Dan Forsström, författare till

Barnfokuserat Familjearbete.

Bekräftande Samspel vill synliggöra ett känsloorienterat perspektiv på barn och unga och lyfta fram ett känslofokuserat arbete med föräldrar och barn i socialt familjearbete. Tankarna och idéerna syftar till att öka det lyhörda föräldraskapet vid konflikter och känslomässiga avstånd mellan föräldrar och barn - till förmån för att nå varandra bättre inom familjen och att reparera anknytningsbrott mellan föräldrar och barn.

Behandlarguiden i Bekräftande Samspel


100,00 kr


Behandlarguiden i Bekräftande Samspel är här!


Bekräftande samspel är ett anknytnings- och mentaliseringsbaserat föräldramaterial riktat till föräldrar med barn och unga 0-18 år. Denna skrift är användarmanualen för behandlare.

Behandlarguiden bygger på böckerna Bekräftande Samspel och Barnfokuserat Familjearbete och syftar till att ge en bild och vägledning av hur man kan arbeta med metodiken. Andan och intentionen är här att väcka en unik process mellan dig som behandlare och den familj du har framför dig i form av ett stärkt familjeband - att skapa förutsättningar för mötesögonblick mellan behandlare och familj och mellan föräldrar och barn.

Bekräftande Samspel


150,00 kr


Bekräftande Samspel vill synliggöra ett känsloorienterat perspektiv på barn och unga och lyfta fram ett känslofokuserat arbete med föräldrar och barn i socialt familjearbete. Tankarna och idéerna syftar till att öka det lyhörda föräldraskapet vid konflikter och känslomässiga avstånd mellan föräldrar och barn - till förmån för att nå varandra bättre inom familjen och att reparera anknytningsbrott mellan föräldrar och barn.Barnfokuserat Familjearbete


199,00 kr


Dan Forsström.


"Detta är verkligen en bok som kommer i rättan tid. Vi behöver väl utmejslade behandlingsmetoder i skarpa lägen, men vi behöver också breda riktlinjer för hur vi möter barn och familjer i mer förebyggande arbete. För det andra den praktiska förankringen i det sociala arbetets vardag. Dan Forsström har tagit mycket av de insikter som utvecklats i anknytningsbaserad familjeterapi och vidgat dem till mötet också med yngre barn i ett brett urval av krissituationer. Det är också ett skäl till att jag välkomnar denna text och hoppas att den får spridning."


Magnus Ringborg, Leg. Psykoterapeut. Författare, handledare, utbildare och föreläsare i familjeterapi.


Agenda för Ny Ekonomi - Från fiktiv rikedom till verklig rikedom

119,00 kr


David Korten, 175 sidor.


David Korten, författare till storsäljare som ”The Great Turning”, ”The Post-Corporate World” och ”When Corporations Rule the World”, tecknar i sin nya bok en skrämmande bild av ett ekonomiskt system, som återigen havererat med förödande konsekvenser för världens folk.


Korten lanserar ett nytt ambitiöst program för hur en Ny Ekonomi skulle kunna utformas. En ekonomi baserad, inte på spekulation eller rovdrift, utan på i grunden sunda marknadsprinciper – en ekonomi som har mer gemensamt med en marknad som Adam Smith drömde om, än den mardröm som Wall Street och dess motsvarigheter världen över har skapat.


Men övergången från en börsekonomi baserad på fiktiva spekulationsvärden till en ekonomi byggd på verklig rikedom, på vad folk verkligen vill ha,förutsätter även en genomgripande kulturell förändring.


David Korten ger oss även en skarpsinnig analys rörande imperialismens rötter och visar hur det går en röd tråd genom 5000 år av mänskligt förtryck. Han knyter ihop säcken, från de tidigaste Imperierna till kolonialismen, vidare till de första aktiebolagen och till sist de moderna börsbolagen. Missa inte en av årets mest banbrytande utgåvor.


Ur recensioner:

”Boken är de stora sammanhangens okonventionella berättelse om vad som gick fel vid utformandet av det ekonomiska institutionerna i USA, hur världsekonomin har berörts och vad man kan göra åt detta. Den skrevs alldeles efter kollapsen på Wall Street 2008. Det är en mycket tankeväckande bok..

Författaren har mångårig erfarenhet från framstående institutioner inom affärs-världen, utbildningsväsendet och global utveckling. Han vill ersätta nyliberalismen, stänga börser och stycka banker, då börsvärdena bara är en illusion, som skapar extrem individualism. Samhällets omstrukturering kräver drastiska, visionära åtgärder i hur vi ser på ekonomisk tillväxt, organiserar vårt finansiella system och sättet pengar skapas på. Han eftersträvar ett samhälle i ekologisk balans, jämställd välfärd och levande demokrati. Kapitalnoter och utförlig författarebeskrivning finns. Målgrupper: all personal som redan nu arbetar med att bygga en politisk allians kring bokens idéer, engagerade medborgare för bildning och politisk mobilisering samt intresserade etablerade partier, universitetsstuderande, utvecklings och biståndsengagerade.” - Erland Gurman i BTJ-häftet nr 24, 2010.


BORTOM ILLUSIONENS BOJOR - Mitt möte med Marx & Freud

89,00 kr


Erich Fromm, 167 sidor.


En spännande och intressant bok av den världsberömde humanisten och psykoanalytikern, författare till klassiker som Att ha eller att vara, Flykten från friheten, Kärlekens konst och många andra. Efter en personlig inledning bjuder han på en stimulerande vandring genom Sigmund Freuds och Karl Marx tankevärldar. Med sin djupa humanistiska övertygelse och sina gedigna kunskaper är Fromm en inspirerande guide.


Ur recensioner:

"...en lättläst bok för den allmänt intresserade och användbar på högskolenivå i introducerande moment." Bibliotekstjänsts Sambindningslista

"...de problem som...döljs av vardagen hör också till de illusionens bojor Fromm vill bryta. I stället för allsidig mänsklig utveckling görs konsumismen till en dygd, säger han - och man kan bara småleende tillägga att Fromm i sitt 60-tal inte kunde föreställa sig vad som komma skulle. Den ekonomiska överideologin blir alltmer totalitär med sitt tal om historien som en irreversibel process, med människorna som viljelösa eldare på historiens lokomotiv... Fortfarande dominerar industrisamhällets syn på arbetet, och den gränslöst stegrade konsumtion som garanterar släktets undergång framställs som mänsklighetens enda väg till lycka... det vore kanske dumt att avfärda en bok som Bortom illusionens bojor - den är i sig ett uttryck för människans envisa strävan efter utveckling." Jan Ceder i Bohuslänningen 961205


CARL LINDHAGEN - DRÖMMARE OCH STRIDSMAN

89,00 kr


Texter i urval av Hans Wahlgren Efterord av Kent Lindkvist, 202 sidor.


Carl Lindhagen (1869-1946) var en av demokratins främsta pionjärer i Sverige. Under nära ett halvt sekel var han verksam för en humanistisk politik inom de liberala, socialdemokratiska och vänstersocialistiska partierna samtidigt som han var borgmästare i Stockholm under närmare 30 år. Detta urval av hans texter vill belysa hans tänkande som en av demokratins och humanismens främsta förkämpar i vårt land. Det är texter som kan inspirera var och en som söker fördjupa och utveckla demokratin, i vilket sammanhang det vara månde.

Ur recensioner:

"Lindhagen var en framstående agitator och propagandist, och många av hans tankar som framförs i de nyutgivna brottstyckena har alltjämt aktualitet, vilket också gör boken högst läsvärd och befruktande för den socialt intresserade." Karl Staf i Helsingborgs Dagblad 981205

"Wahlgrens urval av texter ger spännande bilder av en sekelskiftets främste banerförare. Läsaren får en stimulerande insikt som främjar dagens tankar inför hot som bl a tvåtredjedelssamhället, utslagningsmekanismen och hotet av ett ännu hårdare "klassamhälle". Lindhagens texter har ljusets kraft - vägledande, inte minst för de som söker livets mening i en splittrad miljö." Thure Jadestig i FOLKET I BILD/KULTURFRONT 4/98

"En vänsterpolitik utan hänförelse är icke längre någon vänsterpolitik i rätt bemärkelse", sade Lindhagen i ett föredrag för den socialdemokratiska ungdomsklubben i Ludvika 1906. Jag håller med honom. Hans texter är en lisa för själen i en valrörelse som stelnat av partistrategers entoniga budskap på glättade affischer. Ordet måste få kött och blod igen, om demokratin ska hållas vid liv." Helle Klein i sin krönika i Aftonbladet 980823


Zoltán Kodály - en mosaik


89,00 kr


Sammanställd av Sara Arvidsson, 232 sidor.


Lär känna en tonsättare vars körverk sjungs över hela världen, inte minst i Sverige, Zoltán Kodály, pedagog, folkmusikforskare, språkvetare, humanist. Genom hans högst personliga brev, särpräglade föreläsningar och skrifter kommer man denne ungrare närmare. De vackra minnesorden efter hans död 1967 visar honom sådan han var för sina många elever, kollegor och vänner, bland dem stockholmsfilharmonikernas mångårige dirigent, Antal Doráti.


"1933, vid tiden för Hitlers makttillträde, fick jag ett oförglömligt, underbart vackert och mänskligt brev från Kodály. Detta oväntade brev försåg mig med själslig ammunition för att kunna överleva de följande åren. Jag har aldrig kunnat tacka honom tillräckligt." Antal Doráti


Ur recensioner:

"En hel del av dokumenten är fascinerande... ...viktiga tidsdokument och vittnar om Kodálys höga resning, både inom och utanför musikens värld." Georg Klein, professor och författare

"Sara Arvidssons dokumentation av Kodálys fascinerande musikaliska och etiska världsbild berikar den svenska humanistiska litteraturen." Jan Ling, professor vid Musikvetenskapliga inst. vid Göteborgs universitet

"...en bok som behövs och som borde läsas av alla musikpedagoger i vårt land." Ingegerd Tyrenius, sångpedagog, Ljungskile folkhögskola

"För mig som undervisar blivande musiklärare i pedagogik ger den spännande inblickar i de tankar Zoltán Kodály hade inte bara om musik och musikundervisning, utan också om den tid när Kodály-metoden växer fram." Bengt Olsson, musiklärare i pedagogik på Musikhögskolan vid Göteborgs universitet


Handbok för lösningsdetektiver

119,00 kr


John Sharry, Brenda Madden, Melissa Darmody.


Genom att uppmuntra läsaren att bli en "lösningsdetektiv", ständigt på jakt efter "ledtrådar" till framgång i deras värv, gör denna bok till en praktisk och lättillgänglig guide för terapeuter, rådgivare och andra yrkesverksamma intresserade att redan inom kort tid uppnå resultat.
Med all samlad lärdom från lösningsfokuserad terapi, är Handbok för lösningsdetektiver späckad med fallbeskrivningar, övningar och rollspel, samtliga utformad så att de bygger vidare på din befintliga kompetens inom ditt område.


Handbok för lösningsdetektiver är ett självklart val för både individuella studier och som kurslitteratur inom ett brett spektrum av socialt arbete, rådgivning, terapi, psykologi och hälsovård.


Sagt om boken:

"Det låter sig inte göras i en handvändning, att skriva en lättillgänglig bok om lösningsfokuserad terapi. Vilket är precis vad författarna till denna bok lyckats göra. Du kommer verkligen att uppskatta denna bok. Den ger dig tillräckligt med idéer för att genast sätta igång och jobba med dina klienter."

Ben Furman, psykiater och författare till en rad böcker som Det är aldrig försent att få en lycklig barndom, Ficktjuven på nudistlägret, Lösningar för missbrukare Fjärilar i magen m fl.


VEMS LIV? Äldreomsorg ur familjeterapeutiskt perspektiv


50,00 kr


Chris Iveson, 120 sidor


Denna bok innehåller framför allt berättelser, sanna berättelser som visar på mänskliga och yrkesmässiga dilemman som vi möter när vi arbetar med äldre människor. Invävd bland berättelserna om vårdtagarna och deras omvårdare finns en beskrivning av teoribildning, speciellt vad gäller tillämpning av familjeterapi. Boken riktar sig till alla som idag arbetar med omvårdnad inom offentlig och privat vård, och som skulle vilja pröva nya och utvecklande idéer i sitt arbete.


Ur recensioner:

"Fallbeskrivningarna är fängslande och ger många associationer till liknande erfarenheter...boken ser så tunn och liten ut och är så lättläst att den lätt skulle kunna bli avfärdad som en 'lättviktare', men den tränger sig inpå dig." "...det är ju också en idé att använda de Shazer (lösningsfokuserat arbetssätt) på gamla människor! Jag tror det går utmärkt!" Fokus på familjen nr 4/94


"Lyssna på det här "Gamla är en av de största och mest diskriminerade minoriteterna i vårt samhälle. Diskriminering på grund av hög ålder är inbyggd i nästan alla aspekter av livet. Ekonomisk, social, och medicinsk segregation ingår i våra normala förväntningar på hur äldre människor ska behandlas. Få av oss ser fram emot att vara där själva." Är det så?... "En klient skriker högre om ingen lyssnar. Och när smärtan inte blir hörd förstärker klienten den. Det är en viktig slutledning i kommunikationens konst och etik. Och människor med makt, som professionella inom äldreomsorgen, kan utöva makt genom att inte kommunicera, genom att inte lyssna." Men etiken kräver att professionella människor hittar vägar till kommunikation, till att lyssna även på människor som, kanske av hög ålder, senilitet, synbarligen förlorat förmågan att tala och göra sig förstådda. Chris Iveson beskriver hur han hjälper en kvinna, totalförlamad och utan talförmåga, att göra sig förstådd. Det går." Peo Pettersson i Helsingborgs Dagblad 961209LÖSNINGSFOKUSERAT TÄNKANDE I SKOLAN


99,00 kr


John Rhodes & Yasmin Ajmal, 182 sidor.


Denna bok, författad av två skolpsykologer, är den första på svenska om att arbeta lösningsfokuserat inom skolans. Den behandlar problem i skolan med beteende, inlärningssvårigheter och klassrumssituationer. Boken är användbar för elevvårdspersonal såväl som för lärare och skolledare och underlättar arbetet att nå fram till den enskilde individens egna resurser för att finna konstruktiva lösningar.


Ur recensioner:

"Jag har funnit metoderna i denna bok utomordentligt användbara i arbetet med barn, både med inlärningssvårigheter och problembeteende. Lärare, som inte har terapeutisk utbildning, med klasser upp till trettio elever, upplever att huvudprinciperna i denna metod: problemfritt prat, undantag, mirakelfrågan, mål och lösningarskapar motivation och hopp om förändring. Fallbeskrivningarna speglar utmaningar som lärare och elever möter varje dag och grer metoden en känskla av att vara verklighetsnära, praktisk och tillämplig i det dagliga arbetet i klassrummet." Marva Rollins, Rektor vid Godwin Junior School, Forest Gate, LondonSOS ÄKTENSKAP


99,00 kr


Michele Weiner-Davis, 245 sidor inbunden.


En metod att steg för steg återvinna en kärleksfull relation. Inriktar sig på lösningar, inte på problem. Kan ge resultat på kort tid. Du kan använda den själv eller tillsammans med din partner.

Författaren är en terapeut med lång erfarenhet och arbetar utifrån lösningsorienterad metodik. Hon är en obotlig optimist och en stark tilltro till den enskilda människans förmåga och resurser genomsyrar hennes framställning. Boken vänder sig till allmänheten och kan användas av alla som känner att de vill förbättra sin relation. Den kan också vara användbar för professionella som arbetar med parrelationer.


Ur recensioner:

"Boken är lättläst...metoden är enkel och kan vara användbar för socialt välfungerande par med inte alltför djupgående konflikter." Bibliotekstjänsts Sambindningslista

"I boken talar författaren på ett vardagligt språk för äktenskapet . Bl a förmedlar hon att det är livsviktigt att de par som överväger skilsmässa har en klar uppfattning om vad som ligger framför dem. Först då kan de fatta ett ordentligt underbyggt beslut... "Som lösningsorienterad terapeut anser hon att ett visst problem inte måste lösas med en speciell metod. Av den anledningen är boken inte heller uppbyggd kring olika problemkategorier. I stället försöker hon hjälpa par att komma underfund med vad de hoppas på och strävar efter. Och hur man lättast kan nå dit... att söka efter resurser som det går att bygga på och förstärka tillräckligt mycket, så att problemen försvinner... lösningen behöver inte vara relaterad direkt till problemet." "...en bok som uppmanar till att inte ge upp utan att komma igen!" Socionomen nr 3/97Att lösa alkoholproblem

99,00 kr


Insoo Kim Berg och Scott Miller, 272 sidor inbunden.


En fackbok som riktar sig till all som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med alkoholproblem. Författarna är välkända terapeuter som i många år tillsammans med Steve de Shazer tillhört Brief Family Therapy Center, Milwaukee, USA, utvecklat lösningsfokuserad korttidsterapi, som sedan 1980-talet fått stor spridning världen över och inte minst i Skandinavien.


Ur recensioner:

"Boken är lättillgänglig för såväl behandlare som lekmän och anhöriga som är intresserade av att få en introduktion och inblick i en enkel, okonventionell metod värd att uppmärksamma." Bibliotekstjänsts Sambindningslista


"Boken avslutas med: "det bekräftar på nytt vår grundläggande övertygelse att det finns många vägar till lösningar och att den lösningsfokuserade modellen blott är en av dem'. Denna mening fångar tonen av ödmjukhet och generositet som jag tycker genomsyrar boken." RAMAskriet nr 2/97Ragnarök eller världens chans - Om hotande livsvilkor och nya möjligheter

119,00 kr


Åsa Brandberg (red.) , 195 sidor.


I denna antologi framträder ett tjugotal trovärdiga vittnen som varnar för ett förestående Ragnarök, om vi inte drastiskt ändrar vårt handlingsmönster. När ändliga resurser töms kommer resterna att bli föremål för en huggsexa där terrorn som världen hittills skådat kommer att likna dagis. Om inte ränteekonomin och otyglad ekonomisk tillväxt förpassas till historiens sophög, kommer mödosamt förvärvade värden som demokrati och rättvisa, att hamna där!

Enligt bokens författare finns det flera utvägar. Låt människorna själva bygga en reell, stark och praktiskt fungerande demokrati. Inför lokala penningsystem som förhindrar spekulation med pengar. Ta lärdom av hur naturen fungerar och odla utan att förstöra mark och vatten!Pengar på planetens villkor


39,00 kr


Åsa Brandberg, 80 sidor pocket.


Författaren till Ragnarök eller världens chans – om hotade livsvillkor och nya möjligheter, kommer nu med en ny liten bok som koncentrerar sig på att beskriva Solidarsystemet. Hon diskuterar också den nuvarande penning- och räntesystemet, vad det innebär i form av otrygghet för människorna på jorden och i sin förlängning för våra livsbetingelser på sikt. Klimatförändringar och den globala uppvärmningen är intimt förknippad med vår nuvarande ekonomiska världsordning.

Solidarsystemet är ett ekonomiskt-ekologist civilförsvar och ett värdefullt bidrag till utvecklingen av vårt tänkande och skapar förutsättningar för våra efterkommande att leva vidare i ett ekologiskt och humanistiskt samhälle


Sagt om boken:

"En liten pocket som bränner i fickan. För nog är det gott att veta att det fortfarande finns kritiker av dagens ekonomiska system, där räntan för med sig de mest absurda konsekvenser.

Här är argument och analys samlade på ett lättillgängligt sätt. Förvisso finns det många alternativa tankar om lösningar. I bokens avslutande del låter författaren oss få del av den vision som hon och andra bär.


Aningen omskakande är det. Men å andra sidan, är dagens system realistiskt utifrån våra önskemål om en hållbar, ekologisk, social och demokratisk utveckling? Läs, och låt tankarna flöda!"

Birger Schlaug, Före detta språkrör för Miljöpartiet och riksdagsledamot


"Något av det svåraste som finns är att upptäcka och problematisera de till synes självklara villkoren vi lever under. Som luften vi andas eller tyngdlagen som håller oss på jorden. Att vissa villkor är människotillverkade, som penningsystemet, förändrar inte saken.


Att tänka utanför det man tror är givet innebär en väldig kraftansträngning. Man måste, som Atlas, under en tid bära hela himlavalvet själv. Som uppfinnare eller konstnär måste man hålla ett antagande i luften länge, pröva effekterna av det, vrida på det, känna intuitivt, resonera logiskt och använda båda hjärnhalvorna i försöken att förstå och eventuellt tänka om.


Få är mäktiga dessa krav, men Brandberg har enligt min mening gjort ett av de viktigaste och mest genomträngande försöken att få oss att lyfta oss i håret och se hur vi ska komma vidare."

Anders Linder, artist


NÅGOT ÄR MÖJLIGT


89,00 kr


Idag lever vi på ett sätt som gör det svårt att se och förstå basen för överlevnad. De flesta beslut i samhället fattas på ett års sikt i ett sammanträdesrum som om framtiden inte har någon betydelse.

Boken vill lyfta fram att var och en har möjlighet att öka sin förståelse för ekologiska sammanhang och på samma gång få en ökad livsnjutning. Allt är inte möjligt men något! Den vill visa en väg till förändring.

Vi får följa en storstadsmänniskas väg bort från meningslös och tråkig konsumtion till sensuellt liv i naturen. Allt det vackra, spännande, otroligt roliga som det för med sig att producera sin egen mat genom odling och djuruppfödning tas upp. Vi får följa med i alla praktiska detaljer från mulltoa till kalvningar, från trädfällning till ruvande kalkoner, från rabarber till morötter.

För bara ett par generationer sedan hade de flesta egna erfarenheter av växter och djur. Idag är vi beroende av storskaliga system som är svåra att överblicka.


Skenet Bedrar


79,00 kr


Gunilla Kare, 192 sidor.


- De har råkat ut för en galning du vet, en sån där som skär hästar.

- Vad är det som har hänt?

- Han hade tydligen varit där i natt. Det var fullt med blod geggat på väggarna också när de kom imorse och en himla röra stallet, blodiga sopkvastar i stallgången. Vad är det för idioter som håller på med sådant? Hur kan man göra så mot oskyldiga djur? Jag fattar verkligen inte. Och vad ska vi göra nu? Tänk om de går in på ridskolan och skär våra hästar!


Skenet bedrar är en spännade roman om ett brott i hästmiljö. I centrum står ett par unga kvinnor som inte väjer för problem och svårigheter för att kunna ägna sig åt det de helst av allt vill, vare sig det handlar om att bygga ett eget stall, övervinna sin rädsla eller ta fast någon som sargar hästar när polisen inte engagerar sig. Så småningom tar stallflickorna själva tag i saken med ödesdigra konsekvenser.


Gunilla Kare är dressyrtränare och domare med egen ridanläggning. Hon har skrivit något så ovanligt som en roman om vuxna hästflickor.


Tio små lägerflickor


79,00 kr


Gunilla Kare  


I den här fristående uppföljaren till Skenet Bedrar får vi följa med några personer ut till Ornö i Stockholms skärgård till något som var tänkt att bli ett avslappnande och lyxigt ridläger med god mat, vin och trevliga aktiviteter. Istället utvecklar sig handlingen till en skräckhistoria iscensatt av någon som fastnat för en gammal deckare med små pojkar som försvinner en efter en.Birgers Betraktelser

39,00 kr


Thord Kristiansson, 44 sidor.


I denna bok eller snarare pamflett gör författaren sina betraktelser ur ett vänsterperspektiv över svenskt politiskt liv inför supervalåret2014. Hans bilder är tagna ur dagsprssen, med citat ibland med verklighetsanknytning och ibland med "passande" uttalanden, påhittade av författaren. Här varvas Carl Bildts uppfattning om moral med Annie Lööfs matematikkunskaper och Reinfeldt och Borgs förnöjda miner över det raserade välfärdssamhället. I undertexterna sätter författaren i in bilderna och pratbubblorna i sitt rätta sammanhang i svenska inrikespolitik och tar där också fram viktiga och riktiga fakta i frågorna.


Det kan vara nyttigt att ibland stanna upp och reflektera över vad olika politiker har sagt och gjort under förvalåret. Vad innebär deras uttalanden och vilka konskevenser kan de få inför framtiden? På detta sätt kan denna bok användas, för skratt, förundran och reflektion. Här finner man en kombination av humor och verklighet, som ibland för skrattet att fastna i halsen när man inser vad man skrattat åt.


Läsares kommentarer:

"Tematiskt med bild och text; humor och fakta. Sånt tror jag öppnar ögonen för många människor."

"Lite humor i politiken har aldrig skadat."

"Även de som kanske inte är så politiskt intresserade kan här finna argument mot dagens medmontering av välfärden."


Välkommen med din beställning. Betalning sker mot faktura.